Zentangle - Meditation #4

Wishing you quiet joy...